Obrazac za jednostrani raskid ugovora

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
U skladu sa Zakonom o zašiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/2014, 110/2015), Kupac koji je svoju kupovinu ostvario na daljinu, odnosno putem interneta, ima zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti HOLOgraf Art o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom
izjavom poslanom poštom (na adresu HOLOgraf Art d.o.o., Slavenskoga 27, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom (na adresu holograf.art@gmail.com), u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
U slučaju jednostrano raskinutog ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili za robu i/ili uslugu (ne uključuje troškove dostave), bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu tek nakon što nam roba bude vraćena.
Kupac sam snosi izravne troškove povrata robe, prema čl. 77, st. 2.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se ovdje

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, ako je ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena odnosno ako se radi o prodaji proizvoda izrađenog na temelju kupčeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za tog kupca.

Have no product in the cart!
0